Menu Zamknij

Agata Kwiatkowska

Psycholog

Psycholog, terapeuta w nurcie humanistycznym, trener umiejętności miękkich, certyfikowanym coachem ICC.

Kierując się potrzebą bycia blisko ludzi i ich życia, swoje doświadczenie zawodowe czerpała pracując z osobami bezrobotnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, oraz młodzieżą z rodzin zastępczych i domów dziecka; ponadto prowadziła grupy i terapie indywidualne na oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych.
Kwalifikacje:

  • obecnie „Terapia Stanów Ego” w Polskim Instytucie Ericsonowskim (do maja 2020)
  • ukończona 4-letnia szkoła Psychoterapii rekomendowana przez PTP w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (2015)
  • ukończona Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (2009)
  • certyfikat Coach ICC (2006)
  • mgr psychologii (SWPS) (2008)
  • mgr filozofii (UW) (2001)

Prowadzi psychoterapię indywidualną (osoby dorosłe i młodzież powyżej 16 roku życia), terapię par i rodzin, oraz coaching życiowy, grupy terapeutyczne, treningi umiejętności psychospołecznych, warsztaty z zakresu wykorzystania technik coachingowych (SGH).
Pracuje z osobami cierpiącymi z powodu:
zaburzeń psychosomatycznych, odżywiania, lękowych i nerwic, problemów w relacjach, trudności w wyrażaniu emocji i potrzeb, depresji, obniżonego nastroju, doświadczania kryzysów (rozstanie, żałoba), traumy (PTSD), zaburzeń osobowości, współuzależnienia, DDA.

Motto
„Komu w drogę, temu teraz” (E. Stachura), do poprawy jakości życia, do zmiany, do akceptacji siebie i wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa.